Symposium Boeren-Box “Landbouw en aardbevingsschade”

Zondag 23 oktober jongstleden vond voor de wedstrijd tegen AZ de aftrap van de BoerenBox activiteiten in de nieuwe Box plaats met een symposium over Landbouw en Aardbevingsschade. Binnen de BoerenBox is veel vakinhoudelijke kennis in huis, zodat de sprekers binnen eigen geleding gevonden konden worden.

Bertil Westers advocaat van BoutAdvocaten ging in op de juridische aspecten van aardbevingsschade voor de landbouw;

Hendrik-Jan Achterhof makelaar/taxateur van Achterhof makelaardij gaf inzicht in taxatie en waardedaling van agrarisch onroerend goed;

Dirk Notebomer van Notebomers Bouwgroep  besprak het bevingsbestendig versterken en nieuwbouwen van agrarische opstallen.

 

Graag verwijzen wij hier naar de link van de powerpointpresentatie.