Woensdag 23 november 10.00 – 12.30 uur en donderdag 24 november 15.00 – 17.30 uur

Een boterham met randvoorwaarden (met licentieverlenging)

Omschrijving:

Deze kennisbijeenkomst gaat over de invulling en praktische gevolgen van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, het 7e ActieProgramma Nitraat en de nationale Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Wat moeten we en wat mag en kan er nog teneinde een boterham te kunnen verdienen? Wat zijn de praktische mogelijkheden met precisie technieken en niet-chemische mogelijkheden van bijvoorbeeld onkruidbestrijding en vernietiging van groenbemesters.

Deze sessie bestaat uit diverse sprekers:

    1. Gerty Leeuwerik (Agriplaza) met een uiteenzetting over het GLB en en 7e AP-N
    2. Derk Evert Waalkens (TerraNext) met een lezing over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. “Wat mag en kan er nog”
    3. John Breider (of collega) over precisie technieken en niet-chemische mogelijkheden van onkruidbestrijding en vernietiging van groenbemesters.

Kosten licentieverlenging 50 euro.

Wil jij deze sessie bijwonen tijdens de agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’? 

Het bezoeken van de beurs is gratis. Via onderstaand formulier is het mogelijk aan te melden als bezoeker.

Aanmelden

Aanmelden Agrarische beurs: Trots op het Noorden
Naam bezoeker
Naam bezoeker
Voornaam
Achternaam
Van welke sessie(s) ontvang jij graag na afloop de presentatie?
Van welke standhouder wil je meer informatie ontvangen?