Woensdag 23 november 11.00 – 12.30 uur (inclusief lunch)

Pragmatisch uit het stikstofmoeras

Pierre Berntsen (Directeur Agrarisch Bedrijven ABN AMRO)

Omschrijving:

De stikstofproblematiek staat hoog op de agenda, en geeft veel discussie en onzekerheden binnen de landbouw. De doelen zijn benoemd (verregaande reductie van de stikstofemissie), maar de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd, moet nog worden uitgewerkt. ABN AMRO heeft onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van maatregelen om de ammoniakemissie van melkveebedrijven te reduceren. Pierre Berntsen zal u tijdens deze presentatie meenemen in de uitkomsten van dit onderzoek.

Pierre Berntsen is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van ABN AMRO in de agrarische sector. Daarnaast is hij inhoudelijk betrokken bij de Nederlandse veehouderij. Samen met collega’s en sectorspecialisten vertaalt hij trends in de markt en de samenleving naar de voedingsketen en naar boeren en tuinders. Het lange termijn perspectief voor boeren en tuinders is daarbij leidend.

 

Wil jij deze sessie bijwonen tijdens de agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’? 

Het bezoeken van de beurs is gratis. Via onderstaand formulier is het mogelijk aan te melden als bezoeker.

Aanmelden

Aanmelden Agrarische beurs: Trots op het Noorden
Naam bezoeker
Naam bezoeker
Voornaam
Achternaam
Van welke sessie(s) ontvang jij graag na afloop de presentatie?
Van welke standhouder wil je meer informatie ontvangen?