Donderdag 24 november 16.30 – 17.30 uur.

Innovatieve ondersteuning in uw precisielandbouw: ruwvoer en bemesting.

Martin de Vries (Manager Farmsight).

Omschrijving:

De implementatie van precisielandbouw in de veehouderij is een proces welke al jaren op gang is maar waar we nog niet volop de vruchten van plukken.

Middels sensoring zijn we inmiddels op het niveau dat we bruikbare data kunnen produceren op het gebied van kwantiteit, drogestof en nutriënten in ruwvoer en drijfmest.

Met enkel data komt u echter niet verder als u er niets mee kunt doen, de implementatie in uw bedrijfsvoering is een noodzakelijke volgende stap om de voordelen die dit deel van precisielandbouw biedt te benutten. We zien echter in de praktijk dat dit de nodige haken en ogen met zich meebrengt.

Als innovatieve leverancier van precisielandbouw apparatuur zien wij mogelijkheden om hier een oplossing in te bieden middels een interessant concept welke wij graag aan u voorstellen.

Als veehouder biedt dit u een betere benutting van uw ruwvoer, lagere kosten van krachtvoer en betere sturing op uw rantsoen. Tevens kunt u beter sturen op uw ruwvoerteelt en uw drijfmest beter benutten wat onder andere resulteert in minder kunstmestkosten.

 

Wil jij deze sessie bijwonen tijdens de agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’? 

Het bezoeken van de beurs is gratis. Via onderstaand formulier is het mogelijk aan te melden als bezoeker.

Aanmelden

Aanmelden Agrarische beurs: Trots op het Noorden
Naam bezoeker
Naam bezoeker
Voornaam
Achternaam
Van welke sessie(s) ontvang jij graag na afloop de presentatie?
Van welke standhouder wil je meer informatie ontvangen?