<< Ga terug naar alle leden

ABN AMRO

Overcingellaan 5
9804 PL
Noordhorn

Missie & Visie
De bank voor agrarisch ondernemend Nederland zijn, door te excelleren op gebied van sector- en kredietkennis, het fungeren als klankbord voor de agrarische ondernemer en een efficiënte, daadkrachtige en slagvaardige handelswijze.

De agrarische sector is en blijft een sector met een zeer goed perspectief, gericht verdere ontwikkeling zowel qua schaalgrootte als innovatie. En dan liggen er met name kansen voor Noord-Nederland, gezien het feit dat handhaving en uitbreiding van de grondgebondenheid van de sector steeds prominenter op de politieke agenda is komen te staan. Kortom een aantrekkelijke sector voor ABN AMRO.

Wat zijn jullie hoofdactiviteiten?
Bediening van boeren en tuinders (en aanverwante bedrijven) in Groningen, Drenthe en een stukje Overijssel. Dit betreft natuurlijk onze bestaande relaties, maar wij zijn (net als de sector zelf) ook gericht op groei, dus op zoek naar nieuwe klanten.

Waarom kiezen klanten voor jullie?
Bevlogen en ervaren medewerkers met agrarische achtergrond geven de klant een persoonlijke benadering, deze specialist zit direct zelf bij de boer aan tafel ofwel korte lijnen en slagvaardig.

Wat is de toekomstvisie van jullie bedrijf?
Na forse groei in de afgelopen 5 jaar willen wij als Agriteam Noordoost Nederland door blijven groeien, maar wel duurzame groei ofwel wij richten ons wel op de betere bedrijven en ondernemers; in onze ogen te omschrijven als de ondernemers van morgen.

Hoe ervaar je het lidmaatschap van de Boeren Box?
Zeer positief, goede sfeer, diversiteit in activiteiten deelnemende bedrijven, mooi netwerkplatform met veel onderlinge uitwisseling van kennis, kunde vaardigheden.